۱۳۸۹/۰۳/۰۴

من دارم پیر می شوم ، تو چی؟!


امروز یهو به خودم اومدم و دیدم دارم به دوستم می گم : «اون موقع که من بچه بودم پفک بود دونه ای 2 تومن!»
دیدم دارم دقیقا کاری رو می کنم که یه عمر به خاطر گفتن چنین حرف هایی پیرمرد ها رو مسخره کردم : «اون قدیما ده شاهی می دادی یه پاتیل روغن می گرفتی ، اونم نه ازین روغنا که ، ازون روغنا که آدم حظ می کرد!»
حالا نمی دونم دلیلش اینه که من پیر شدم ، یا تورم چنان وحشتناکه اوضاعش که کسی به سن من شاهد جهش های قیمتی ای هست که باورش براش سخته . . .
باید گشت و دید علت پیری و تورم چی می تونه باشه و تلاش کرد که علت رو آروم آروم محو کرد :
- «ایشالا به زمین گرم بخورن !»
- «پدر جان ! با دعا نه تا حالا بنایی ساخته شده ، و نه خراب ؛ اگه می خوای کسی به زمین گرم یا سرد بخوره باید خودت آستین بالا بزنی!»
ارسال یک نظر