۱۳۸۹/۰۲/۱۲

پس کِـی نوبت خودم می شود؟


انتخاب یا تحمل ، مسأله این است !
ایستادن کنار تو ، یا ایستادنی پوچ از روی ناچاری


آن روز که فکر می کردم رویایم در دنیا بی همتاست نمی دانستم دلیل اش این است که شبی خواهد رسید که از کابوس بیدار شوم و کابوسم همان رویای قدیمی باشد .
ارسال یک نظر