۱۳۸۹/۰۱/۳۱

شـاید این جـمـعـه بیاید !

آن آقا قرار است بیاید.
آن آقا یک نفر است که قرار است بیاید.
همه مشکلات با آمدن یک نفر قرار است حل شود .
ما قرار نیست کار خاصی بکنیم.
آن آقا قرار است با شمشیر مشکلات ما را حل کند.
ما همیشه منتظر هستیم که آن آقا بیاید.

یک آقایی می آید.
منتظر می شویم آن آقا مشکلات را حل کند.
آن آقا تنهایی کاری از دستش بر نمی آید.
کلی آن آقا را فحش می دهیم.
و منتظر آقای بعدی می شویم...

پ.ن: امیدوارم این بار در این دام نیافتیم!
ارسال یک نظر