۱۳۹۳/۰۶/۰۶

کمپین آب یخ


می خواهم قضاوت کنم! در مورد کمپین آب یخ، ذهنیت کمبود را کنار بگذاریم، کمپین آب سرد جای چیزی را تنگ نکرده، در مورد کم آبی نگرانیم؟ خب خلاقیت بخرج دهیم و جریانی ایجاد کنیم. در مورد کشتار این روزها شدیدتر از همیشه خاورمیانه نگرانیم؟ خب در این مورد کاری بکنیم. چرا فکر می کنیم کمپین آب سرد اگر باشد آن ها نمی توانند باشند؟

البته سوای این مطلب، یاد دیالوگ مهران مدیری در مرد هزار چهره می افتم که اگر اشتباه نکنم یک همچین چیزی می گوید: من کلاً خوب جو گیر میشم! شما بخوانید که ما کلاً خوب جوگیر می شویم!
ارسال یک نظر