۱۳۹۳/۰۴/۰۸

...

حالم دارد بهم میخورد، دلم میخواهد فرار کنم از خودم.
ولی هر چه می دوم او دوشادوشم می آید ...

ارسال یک نظر