۱۳۹۲/۰۵/۲۲

بقیه هم آدمن!

آدمیزاده دیگه ...
گاهی یادش میره که فقط خودش نیست که زیر بار مشکلات و ناراحتی ها در حال له شدنه.
فکر می کنه بقیه تو سواحل قناری دارن آفتاب می گیرن!
ارسال یک نظر