۱۳۹۲/۰۲/۱۹

مات زده!

گرد مرده پاشیده شده رو زندگی، چهره های مات زده بیشتر به زامبی میره تا آدمیزاد
زامبی هایی که می خوان همدیگه رو بدرن .... غم و لذت خیلی وقته معناشو از دست داده!
ارسال یک نظر