۱۳۹۰/۰۹/۲۷

نقش پر رنگ هر واژه

بعضی حرفا نباید جدی گرفته بشن و می شن
بعضی ها هم باید جدی گرفته بشن و نمی شن
غریبن این دنیای کلمات !
ارسال یک نظر