۱۳۸۹/۱۲/۱۳

هو العالم

و خداوند گاهی وسط حرف هایش حرف هایی زده که خودش هم می دانسته درست نیست ، تا ببیند عقلی که خلق کرده خوب کار می کند یا نه . . .

و هر بار از این آزمایش نا امید شده است ، خودش هم نمی داند کجای کارش ایراد دارد !

ارسال یک نظر