۱۳۸۹/۱۱/۰۴

طرف مال ما رو ندیده !

دانشمند دانشگاه میشیگان : «دروغ گو ها اعتماد به نفس ندارند»

این بابا یا دروغگو ندیده ، یا اعتماد به نفس نمی دونه چیه !
ارسال یک نظر