۱۳۸۹/۰۹/۱۹

دانش که باشد من از بین می روم

با معلم با سواد و سخت گیر شاگردهای تنبل مشکل دارند ،
با معلم های بی سواد و آسان گیر شاگردهای زرنگ !

پ.ن : این داستان را به هیچ چیز دیگری نمیشه تعمیم داد !
ارسال یک نظر