۱۳۸۹/۰۵/۳۱

گناه مظلوم از ظالم کمتر نیست

این اونا نیستن که سرنوشت «ما» رو رقم می زنند ، این «ما»هستیم که می تونیم این اجازه رو بهشون بدیم. و بی تفاوت ، با خیال راحت بشینیم و فارسی وان و یا سریال های ماه رمضون رو نگاه کنیم. تصمیم با ماست که مسوول باشیم و هر کدوم به طریقی که توان داریم «عمل» کنیم ، یا از زیر بار مسوولیت شونه خالی کنیم و فقط «غُر» بزنیم!

پ . ن : تیتر مطلب بر گرفته از یک حدیث منتسب به امام اول شیعیان است.

ارسال یک نظر