۱۳۸۹/۰۵/۰۸

زیر تیغ آفتاب

دستا بالا !
تسلیم شید...
من اسلحه ندارم !


با صلح و آرامش تسلیمتان می کنم ،
من با کسی سر جنگ ندارم ،
لیک از موضع خود هم کوتاه نمی آیم ،
دوره ی جنگ و قهرمان بازی گذشته است ، امروز هر کس عصبانی نشود برنده است !
امروز مال من است ،
حتی وقتی از بی پناهی زیر تیغ آفتاب روی صندلی ایستگاه اتوبوس خستگی از تن بدر کنم .
ارسال یک نظر