۱۳۸۹/۰۲/۲۶

حریم خصوصی

سعی نکنید از حدی که خودم اجازه می دهم به من نزدیک تر شوید
می ترسم در طوفان قیر آلود ذهنیاتم غرق شوید

فقط این را بدانید ، بابت این غرق شدن از هیچ کس عذرخواهی نخواهم کرد !
همیشه گفته ام و باز هم می گویم ؛ من بر خلاف اسمم خیلی هم معمولی نیستم
شما با موجود خطرناکی طرف هستید که علی رغم ظاهر بی خطرش ، نزدیکی با او تاوان سختی به همراه دارد !

پ.ن 1: شاید خواندن این متن کسی را به تب و تاب بیاندازد ، شاید هم نه !
پ.ن 2: کسی که خودخواه است و این خصوصیتش موجب آزار دیگران است ، از خودخواهی خود بی خبر است و خود را محق می داند ! (تکبیر : الله اکبر!)
پ.ن 3: متن فوق صرفاً نوعی غز غز است ؛ خودم می دانم ! هیچ معنای عمیقی پشت این واژه ها پنهان نیست ، این کلمات خودشان هستند ، یعنی سعی می کنند که خودشان باشند !

ارسال یک نظر