۱۳۸۹/۰۲/۲۰

ماجرای یک معجزه ی دیگر !

صبح : شنبه و یکشنبه مدارس ، دانشگاه ها و ادارات دولتی شهر تهران تعطیلند.

ظهر : آژانس های گردشگری برای این چند روز تور های متنوعی برای سفر به جاهای خوش آب و هوا ترتیب دادن .

عصر : تعطیلات شنبه و یکشنبه فقط برای مدارس و دانشگاه هاست و ادارات دولتی شامل این تعطیلات نمی شوند !

پ.ن : این اتفاقات فقط هیچ ربطی به ترس از اتفاقات احتمالی و دستپاچگی بعضی ها ندارد .
ارسال یک نظر