۱۳۹۴/۰۸/۲۵

چهارشنبه 19 اردیبهشت

در جامعه ای سرشار از بیماری های اجتماعی و فردی، فیلمی که تلنگری بزند و آدم را به فکر وا دارد و آینه ای به دستش بدهد و زشتی ها پلشتی هایی که بر خلاف غر غر ها و گلایه های همیشگی اش این بار عاملش حکومت نیست بلکه درون اوست به او نشان دهد، یک نیاز است. کلاً اگر باور کنیم که آن شیطان خود ماییم و دنبال دلایل به وجود آمدن این مرداب متعفن به جای برون، درونمان را بنگریم، شاید زندگی شیرین تر شود. فیلم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» یکی از آن فیلم هایی است که تلنگر می زند، محکم هم می زند، آنقدر که پس از پایان فیلم گیج و منگی، حالت بد است، از خودت بدت می آید .... فیلم زیبا و اثر گذاری است، پیشنهاد می کنم از دستش ندهید.
ارسال یک نظر