۱۳۹۰/۱۲/۲۶

سالی که گذشت . . .

می خواستم برای آخر سال مطلبی بنویسم، ولی وقتی این مطلب محمدرضا شعبانعلی عزیز را خواندم دیدم شاید بهتر از این نشود نوشته ای نوشت برای آخر سال، شاید که با این بهار، بهاری درون ما نیز شکوفه زند . . .
نوروز پیروز
ارسال یک نظر