۱۳۹۰/۰۹/۰۹

حالا دیدی کرم از خودته؟

تا می آیم باورت کنم و به تو ایمان بیاورم، خودت یک نشانه می فرستی که: «من نیستم!»
ارسال یک نظر