۱۳۸۹/۱۰/۲۹

محرمات

هر آن چه بر ملا کند ، که پایه و اساس فکر من بر جهل استوار است ، حرام است !

پ.ن : اینترنت ، ماهواره ، کتاب ، علوم انسانی ، زیبایی ، پاکیزگی ، شادی ، ریاضی ، اتخاذ هر نوع تدبیری در خصوص کنترل جمعیت ، بوی خوش زن ! ، عشق ، تفریح ، هر نوع لذت ، سفر غیر زیارتی ، باده و می ، ...
پ.ن : لیست موارد حلال : علومی که بدون دلیل و برهان باید پذیرفت ، دروغ های مصلحت آمیز ، هر نوع دود و دم ، هر نوع آمیزش گروهی و نیمه گروهی (به طور رسمی با حداکثر 4 نفر و غیر رسمی بدون محدودیت) ، و اصولاً هر نوع وسیله ای که هدف را توجیه کند ...
ارسال یک نظر