۱۳۸۹/۰۴/۲۷

جـدایـی از جـهـنـم

قدر ِ جدایی را می دانم ،
آن درد ِ هولناک ،
درد ِ دل کندن از جهنم بود . . .

پ.ن : به تو ناسزا گفتم و تو بزرگوارانه با لبخندی صبر کردی تا روز برسد که با یادآوری آن روز خجل شوم ، امروز فهمیدم از تو چیزی می خواستم که جهنمم را ابدی می کرد !
ارسال یک نظر